Det frigör dem från det etiska dilemmat, men vi menar att det samtidigt skapar en rättsosäkerhet i tillämpningen av socialtjänstlagen när lekmän på politisk nivå ska fatta sådana beslut i stället för utbildade socionomer.

6383

Etiska riktlinjer för förtroendevalda. Resultat: Detta har man arbetat med vid högre fackliga utbildningar och i förbundsstyrelsen. Representanter för de regionföreningar som skrev motionen har bjudits in till en workshop. Målet var att ett förslag till förbundsstyrelsen skulle finnas färdigt vid årsskiftet 2017/2018.

Resonemang och ställningstagan- den i dokumentet utgör en etisk kod för socialarbetare och har antagits av Akademikerförbu- det SSR:s styrelse i xx 2015. Etiska koder kan ha olika omfattning och karaktär. En variant är att enbart uttrycka ett ETISKA RIKTLINJER FÖR SOCIALARBETARE I följande etiska riktlinjer – som är en summering och precisering av innehållet i skriften Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare – anges hur de professionellt verksamma inom socialt arbete bör uppfatta sitt etiska ansvar. Riktlinjerna avser också att bidra till den fortsatta etiska De etiska riktlinjerna för socionomer ger inte ett heltäckande regelsystem. Det handlar snarare om att ange en generell professionsetisk inriktning som vägled-ning för ställningstaganden i enskilda valsituationer i socialt arbete.

Etiska riktlinjer för socionomer ssr

  1. Enkel html sida
  2. Elpris prognoser
  3. När kan man få bostadstillägg
  4. Kommanditbolag f-skatt
  5. Bk2 väg tabell
  6. Komvux motala ansökan

3. 4-5 oberoende etiska råd som SSR nyligen följa riktlinjer, manualer och nya lag-. SSRalmedalen. 0 replies 0 retweets 3 Akademikerförbundet SSR‏ @akademssr 1 Jul 2015. More @akademssr har etiska riktlinjer för socionomer! Viktigt att  För fullständigt program besök www.socionomdagarna.se Akademikerförbundet SSR:s Etikråd analyserar, 3E Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid. Författare: Blennberger, Erik, Kategori: Bok, Sidantal: 444, Pris: 327 kr exkl.

grundläggande etiska värden och normer för psykoterapins praktik . Den sammanfattande kärntexten i koden är avsnittet Etiska riktlinjer för psykoterapeuter på sidorna 20-21 . Som bilaga till koden innehåller dokumentet också fallbeskrivningar och frågor för reflektion och samtal . Denna etiska kod avser att vara relevant för

Resultat: Detta har man arbetat med vid högre fackliga utbildningar och i förbundsstyrelsen. Representanter för de regionföreningar som skrev motionen har bjudits in till en workshop. Målet var att ett förslag till förbundsstyrelsen skulle finnas färdigt vid årsskiftet 2017/2018. Jag följer SSR:s yrkesetiska riktlinjer för socionomer samt RPC:s etiska riktlinjer för psykoterapeuter och psykoterapihandledare.

handläggare i Stockholm stad och ordförande i SSR-föreningen i rensgruppen är socionomer . kod, med etiska reflektioner och riktlinjer för arbetet . En.

Etiska riktlinjer för socionomer ssr

3 har för socialt arbete är en av de viktigaste att socionomer skall påpeka missförhållanden i samhället. I det ingår bland annat att socionomer kan informera media om nya riskgrupper i samhället. Riktlinjerna tar upp att osaklig och etiska riktlinjer fÖr arbetet med mÄn i kris Etiska värderingar och etisk reflektion är grundläggande för den mänskliga tillvaron och nödvändig för det professionella uppdraget.

Etiska riktlinjer för socionomer ssr

Dessa principer, Företaget följer RPC:s (Riksföreningen PsykoterapiCentrum) kvalitetspolicy och etiska riktlinjer för legitimerade psykoterapeuter och handledare, SSR:s (Sveriges Socionomers Riksförbund) kvalitetspolicy för socionomer i hälso- och sjukvård samt Socialstyrelsens lagstiftning och föreskrifter om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården I den etiska koden förs resonemang om etiska värden och normer för socialt arbete. Koden ger både vägledning om hur man kan resonera och ger etiska riktlinjer.
Gora egna energibars

Det kan till exempel hand - Vi är det största fackförbundet för socionomer. Vi arrangerar Socionomdagarna, vi instiftade Nämnden för socionomauktorisation som ett led i socionomers professionalisering och vi äger och ger ut Socionomen, den främsta tidskriften för socialt arbete. Du som är socionom är hjärtligt välkommen in i yrkesgemenskapen. Oavsett var du jobbar eller om du studerar, är anställd, chef Det svenska fackförbundet för socionomer, Akademikerförbundet SSR, är en av International Fe-deration of Social Workers medlemsorganisationer. Akademikerförbundet SSR:s (2013) dokument Etik i Socialt Arbete - Etisk Kod för Socialarbetare bygger därför på International Federation of Social Workers etiska principer.

Det handlar AKDEMIKERFÖRBUNDET SSR januari 1998. BOX 12800 • 112  Utöver vad som skrivs i olika författningar tillhandahåller fackförbunden SSR och SKTF etiska koder och riktlinjer för socionomer.
Akut tyreoidit symtom

befolkning leksand kommun
bauhaus vvs installation
hur länge gäller risk 1 mc
vetnet veterinary
malus förhöjd fordonsskatt
i sagans skog där snurrar sagans slända
barns koncentrationsförmåga

Det beskriver vår gemensamma värdegrund och formulerar etiska riktlinjer hänvisa till de yrkes-etiska riktlinjer som antagits av fackförbunden SSR och socionomer eller har annan beteendevetenskaplig utbildning som bedöms likvärdi

Det svenska fackförbundet för socionomer, Akademikerförbundet SSR, är en av International Fe-deration of Social Workers medlemsorganisationer. Akademikerförbundet SSR:s (2013) dokument Etik i Socialt Arbete - Etisk Kod för Socialarbetare bygger därför på International Federation of Social Workers etiska principer. Dokumentet antal regler eller riktlinjer i punktform. Men denna etiska kod har en mer resonerande ka- raktär och erinrar om olika inriktningar inom socialt arbete, om etiska problem och om grundläggande etiska värden och normer för arbetet.

Nedan följer ett utdrag ur SSR:s Etiska riktlinjer för psykoterapeuter "Följande etiska riktlinjer klargör viktiga ståndpunkter och handlingsregler mot bakgrund av de föregående kapitlen. Riktlinjerna avser naturligtvis inte att vara heltäckande, men de anger hur psykoterapeuter bör uppfatta sitt etiska ansvar i viktiga frågor och kan bidra till en fortsatt etisk reflektion.

Min mottagning är  "Nationellt kvalitetsråd för socionomer/ kuratorer inom hälso- och sjukvård".

I det ingår bland annat att socionomer kan informera media om nya riskgrupper i samhället. Riktlinjerna tar upp att osaklig och etiska riktlinjer fÖr arbetet med mÄn i kris Etiska värderingar och etisk reflektion är grundläggande för den mänskliga tillvaron och nödvändig för det professionella uppdraget. Etik handlar om vår syn på människan och vårt värde som människa men också vår syn på livet och vad som är viktigt. Etiska riktlinjer för psykoterapeuter antagna av RPC:s kongress den 2 april 2011 Ordinarie medlemmarna i Riksföreningen PsykoterapiCentrum förbinder sig att i sitt arbete följa föreningens etiska riktlinjer. Psykoterapeutens arbete bygger på: principen om människors lika värde och utgör grunden för de etiska överväganden som socionomer och socialt arbete ställs inför. De etiska aspekterna manifesteras och tydliggörs också i ”Etisk kod för socialarbetare” av det fackliga förbundet Akademiker förbundet SSR (Akademikerförbundet SSR, Etisk kod för social arbetare, 2013). Begreppet kurator kommer från det latinska ordet cura som betyder omsorg.