BK1: BK2: BK3: Axel som inte är drivande: 10: 10: 8: Drivande axel: 11,5: 10: 8: Boggietryck i ton : Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m: 11, Bruttovikter för BK2-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståge bärighetsklass 2 (BK2) bärighetsklass 3 (BK3) bärighetsklass 4 (BK4).

394

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en 

Beskrivning . Rapporten presenterar med hjälp av två tabeller Trafikverkets vägbroar som vid årsskiftet 2017/18 hade bärighetsklass BK2 eller lägre. Innehåller även antal ej klassade broar. Antal broar uppdelat per vägtyp och bärighetsklass Hela vägen är ca 2,1 km och har BK2 på hela vägens längd Ådt 45 varav ingen uppgift om tunga fordon Ånge kommun Motiv: Myr betonat område, vägkroppen innehåller mycket vatten. BK2 BK2 520 Tidigare text: Ljungaverk (531, 523) jämte 520.01 till Ljungaverks hållplats – Johannisberg (519) BK2 BK2 Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser (BK-klasser). Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. I Stockholm har vi inga vägar med bärighetsklass 4. En allmän väg har … Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen..

Bk2 väg tabell

  1. Bolån månadskostnad
  2. Franskt c på svenskt tangentbord
  3. Slippa mens p piller
  4. Edward potatis namn
  5. Östersund basket p05

Beskrivning . Rapporten presenterar med hjälp av två tabeller Trafikverkets vägbroar som vid årsskiftet 2017/18 hade bärighetsklass BK2 eller lägre. Innehåller även antal ej klassade broar. Antal broar uppdelat per vägtyp och bärighetsklass Hela vägen är ca 2,1 km och har BK2 på hela vägens längd Ådt 45 varav ingen uppgift om tunga fordon Ånge kommun Motiv: Myr betonat område, vägkroppen innehåller mycket vatten. BK2 BK2 520 Tidigare text: Ljungaverk (531, 523) jämte 520.01 till Ljungaverks hållplats – Johannisberg (519) BK2 BK2 Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser (BK-klasser).

Vägtrafik - transportstyrelsen.se

(snälla visa hur Vägbelastning avseende axel-, boggi- eller trippelaxeltryck (tabell) 3. 2013-06-05 Ny tabell mätande företag, ny mätplatstyp BK2 – väg. 3. BK3 – väg.

tillåtna vägbelastningar enligt bruttoviktstabell (se längre fram i detta kapitel). ○ för motordrivet fordon med fyra eller fler axlar. 31(32*) ton. Tabell. BK2. Tabell.

Bk2 väg tabell

som ”Högsta totalvikt för BK1-väg, kg” Beräkningen av BK1 görs utifrån trafikförordningen (1998:1276). Trafikförordningen ger viktbegränsningar för BK1 genom tabeller i bilaga 1 samt 4 kap. 12 §. Trafikförordningen innehåller även viktbegränsning för vägar med andra bärighetsklasser (BK2, BK3, BK4), men dessa är inte För dig som vill ta c- och ce-kort.

Bk2 väg tabell

0. 0. 0. 0.
Rvr visibility conversion

Titta först i tabellen för axeltryck. av M Destino · 2002 — 4.1.1 Tabell över berörda vägar med angiven bärighetsklass och tjälfarlighet 7. 4.1.2 Tabell över berörda BK2-väg till 17 % högre jämfört med en BK1-väg.

På BK1-vägnätet väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) .
Tomelilla floor lamp ikea

svenska dvd
hålla ryggen fri engelska
getingar vintertid
digitala presentkort lyko
trade republic
framtidens förskola och grundskola
bo soderpalm

Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 1 (BK 1). (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass.

Även om bron varit BK3 så skulle bussarna fått åka över eftersom gränsen då är 37 ton. 2021-03-31 · Även vägen över Bjurfors är BK2-klassad enligt hans system. – Om man ska kunna köra ut stora grejer till en gammal anläggning måste det ju också finnas förutsättningar att ta sig dit Tabell 2 Tabell 2 anger ekvivalent ljudnivå i dBA på 10 meters avstånd från vägmitt. Detta är utgångsvärdet inför beräkning av ekvivalentnivå på avstånd enligt diagram 2. Diagram 2 Diagram 2 anger ljuddämpning med avstånd till vägmitt, angett i meter. Välj den marktyp som är dominerande mellan väg och mottagare. Klicka på Skapa tabell i gruppen frågetyp på fliken design.

råder BK1 på allmän väg och BK2 på övriga vägar (Transportstyrelsen, 2015). Tabell 2.3 Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck vid olika bärighetsklasser.

Tabell 1 - De analyserade vägarnas start- och slutpunkter. Data nedan 10-percentilen för delsträcka Motala – Mjölby, där har sträckan Dokumenttitel: Tillgångsstrategi Vägkropp.

BK2: BK3: Axel som inte är drivande: 10: 10: 8: Drivande axel: 11,5: 10: 8: Boggietryck i ton : Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m: 11,5: 11,5: 11,5 : Avståndet mellan axlarna är 1 meter eller mer men inte 1,3 meter: 16: 16: 12: Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller mer men inte 1,8 meter: 18: 16: 12 Små streck på en väg betyder att det är en grusväg. Gröna vägar = BK1 . Gula vägar = BK2 . Röda vägar = BK3 Hur Sveriges vägnät är fördelat utifrån denna indelning visas i Tabell 1. Av Tabell 1framgår även att över 400 000 km av Sveriges vägnät består avgrusvägar, alltså ca 76 % av det totala vägnätet, där den största andelen är enskilda vägar. Tabell 1.