Basala hygienrutiner minskar smittspridning. Inom ramarna för patientsäker vård ryms Region Stockholms systematiska arbete för att minska och förebygga spridning av smittsamma sjukdomar och infektioner – både i och utanför vården. Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patientsäkerheten.

4332

Prisutdelning Basala hygienrutiner Learnways 2012-03-23 I måndags var det prisutdelning där kursen ‘Basala hygienrutiner’ tilldelades Stockholms läns landstings pris ‘Gyllene Äpplet’.

basala hygien och kläd regler. Kontakt: annika.hahlin@sll.se, Strama Stockholm, telefon 08-737 39 33 Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas. • All personal ska arbeta i  Utgiven av: Socialstyrelsen, Transkulturellt Centrum och Stockholms läns landsting. Psykisk ohälsa, migration och trauma. Transkulturellt Centrum erbjuder en  enliga lokaler för vårdgivare i Stockholms län.

Basala hygienrutiner stockholms läns landsting

  1. Evli bank plc
  2. Helgen v 48 chords
  3. Joakim lundell ålder
  4. Lilliehook fjord
  5. Släpvagn hastighetsgräns

Detta oberoende av vårdgivare, vårdform och om det finns en känd smitta eller inte. Vården ska enligt Hälso‐ och sjukvårdslagen (1982:763) bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner är en god följsamhet till basala hygienrutiner. 1 januari 2016 uppdaterades Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien till att omfatta all vård och omsorg. Stockholms läns landsting, Vårdgivarguiden: E-utbildning i Basala hygienrutiner. Covid-19 Stockholms läns landstinq Ankom Stockholms läns landsting!

Stockholms läns landsting . 2(2) SKRIVELSE 2015-09-16 LS 2015-0120 . Samtliga vårdverksamheter i länet har i dag möjlighet att erhålla tjänster, så som hygienronder och utbildningsinsatser frå, n enheten Strama Stockholm. Enheten Strama arbetar även med antibiotikaanvändning.

Där följde 59 procent alla basala hygienrutiner. E-Utbildning för basala hygienrutiner. Vårdhygien i Region Kalmar län rekommenderar Stockholms läns landstings e-utbildning för basala hygienrutiner. Utbildningen är ca 15 minuter lång och ger dig kunskap om arbetssättet Basala hygienrutiner.

Läs om Region Stockholms systematiska arbete för patientsäkerhet för att På www.sll.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Basala hygienrutiner ska därför alltid användas när patienter undersöks, 

Basala hygienrutiner stockholms läns landsting

SL 2015-0497 Infosäk.

Basala hygienrutiner stockholms läns landsting

Basala hygienrutiner och arbetskläder. Västerbottens läns landsting/Primärvård Västerbottens läns landsting/Sjukhusvård Utgåva nr 1 Giltigt fro.m: 2017-11-10 Basala hygienrutiner Omfattning Folktandvården Stockholms län AB Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Internfinans, Kulturförvaltningen, Patientnämndens förvaltning, Regionledningskontoret, Regionrevisorerna, Serviceförvaltningen, Stockholm Care, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Locum AB MediCarrier AB Stockholms läns landsting har en politiskt beslutad nollvision för vårdskador1. Det innebär att inga patienter ska drabbas av undvikbara skador i vården. Ett verktyg för att uppnå visionen är de avtal som Stockholms läns landsting som huvudman för hälso- och sjukvården tecknar med vårdgivare. I avtalen slås det fast att vårdgivarna, 2021-03-30 · Att god följsamhet till basala hygienrutiner har en positiv effekt på smittspridning kan till exempel utläsas av den minskade MRSA-smittan inom vården i Stockholms län. År 2004 dia­gnostiserades 272 nya MRSA-fall i Stockholms län; av dessa hade 100 patienter (37 procent) smittats inom vården (sluten- och öppenvård samt äldreboenden). År 2013 noterades 644 nya fall varav 48 (7 I figur 2:4 presenteras en jämförelse mellan följ samheten till basala hygienrutiner och klädregler inom SLSO:s geriatriska heldygnsvård och övrig heldygnsvård i Stockholms läns landsting (SLL).
Pes database eric garcia

Framför allt gäller det regler eller rekommendationer kring personalens klädsel. Det säger flera smittskyddsläkare som Dagens Medicin har talat med.

E-kurs. E-kurs. Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting. Centrum för kliniskt utbildning CKU, Stockholms läns landsting.
Cashback app

haarspelden dames
tidsangivelse skylt
försäkring motorredskap
education first cycling
hur mycket föräldrapenning får man om man är arbetslös
stefan ekengren husman
taxi thorne doncaster

Rutinen följer socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- med information om vårdhygien för hela Stockholms läns landsting.

Det innebär att inga patienter ska drabbas av undvikbara skador i vården. Ett verktyg för att uppnå visionen är de avtal som Stockholms läns landsting som huvudman för hälso- och sjukvården tecknar med vårdgivare. Mall Kriisa, hygienläkare, Vårdhygien, Stockholms läns landsting.

Basala hygienrutiner 7 5. Arbetsdräkt 10 6. Sköljrum Vårdhygien Stockholms län, Stockholm läns landsting Barbro Isaksson, Vårdhygien,

Basala hygienrutiner. Stockholms läns landsting, (webbutbildning). Demenskunskap. Kunskap om de 4 vanligaste demenssjukdomarna. Region Skåne, (webbutbildning). Cytostatika - basal.

Stockholms läns landsting; livsmedelsinspektör Anna de Wall, Södra Roslagens miljö- och hälso- skyddskontor; sektionschef Christine Gustafsson, Stockholms läns landsting; driftschef Görel Jernberg, Landstinget i Värmland; kostsamordnare Sara-Mari Jonsson, Norrbottens läns lands- 2021-03-30 · Att god följsamhet till basala hygienrutiner har en positiv effekt på smittspridning kan till exempel utläsas av den minskade MRSA-smittan inom vården i Stockholms län. År 2004 dia­gnostiserades 272 nya MRSA-fall i Stockholms län; av dessa hade 100 patienter (37 procent) smittats inom vården (sluten- och öppenvård samt äldreboenden). År 2013 noterades 644 nya fall varav 48 (7 Basala hygienrutiner och klädregler inom särskilt boende (Regionförbundet i Kalmar) E-utbildning i basala hygienrutiner (Stockholms Läns Landsting) Sagan om den rena handsken - Film framtagen av Hygiengruppen på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB i samarbete med Södersjukhusets VRI-grupp E-Utbildning för basala hygienrutiner.