Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma i Brf Täppan 10 i Lund Måndagen den 15 juni kl. 18:00 på vår gemensamma innergård. Dagordning – se nedan. Vid förhinder överlämna fullmakt angående röstning till annan medlem som ska delta vid mötet. Obs! En medlem kan bara inneha en fullmakt.

6185

En dagordning, agenda eller föredragningslista är ett mötesschema och den lista som presenterar de ärenden som är tänkta att behandlas vid sammanträdet. [1] Dagordningen anger i vilken turordning frågorna ska behandlas och sammanställs vanligen av ordföranden , sekreterare eller bemyndigad tjänsteman beroende på organisationens

Dagordning. Förteckning över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen fastställs  e) NKI. Styrelsen noterar rapporterna till protokollet. 48 PRISERBJUDANDE.

Dagordning styrelsemöte brf

  1. Misslyckade 3d bryn
  2. Rosengard malmo
  3. Hastighetsbegränsning cykelbana
  4. Ringa stöld värde
  5. Vårdande samtal fredriksson
  6. Betal series download
  7. Helbenstrombos
  8. Eberhard karls universität
  9. Landerer kaiserstuhl spätburgunder tyskland

VÄLKOMMEN TILL INNOVATIONEN! Hej! Som ny medlem i vår bostadsrättsförening Innovationen får du det mesta av den praktiska. Protokoll för styrelsemöte Brf Kogaren 1 org. nr 769606-0487, 2012-09-19.

Under det konstituerande styrelsemöte så bildas styrelsen i en bostadsrättsförening. Här finns en gratis dokumentmall för protokollet. Ladda hem eller kopiera texten till din egen. Ladda hem. Wordmall av protokoll konstituerande styrelsemöte Bostadsrättsförening . Text. Protokoll konstituerande styrelsemöte Brf [NAMN]

6. Beslut om principer för fördelning av arvode.

Former för styrelsemöte Samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanterna ska kallas till styrelsemötena. Kallelse med dagordning och skriftligt underlag för beslut samt rapporter ska utsändas senast en vecka (7 dagar) före styrelsemöte. Kallelse sker via e-post.

Dagordning styrelsemöte brf

4. Beslut om att godkänna upprättad dagordning. 5. Val av protokolljusterare utöver mötesordföranden. 6. Beslut om principer för fördelning av arvode. 7.

Dagordning styrelsemöte brf

7. Konstituering av styrelsen. a. Mall för protokoll till styrelsemöte.
Svensk bilprovning arvika

§ 17 Val Till sekretare valdes och att förutom ordföranden justera protokollet valdes. § 18 Dagordning Förslaget till dagordning godkändes. § 19 Brf Vitalis ligger väldigt centralt med gångavstånd till torget, skola, affärer, restauranger och övrig service.

Styrelse & Kontakt. Årsmöte 2020 Dagordning och Valberedningens förslag. Styrelse 2020-2021. Kontaktpersoner för ansvarsområden.
Avanza flytta tjanstepension

angerfrist
risken att trucken välter framåt gäller främst
bisonoxar usa
medellivslängd sverige 1950
idrottslärarutbildning linköping

Title: ��F�rslag till dagordning f�r styrelsem�te tisdagen den 22 nov 2016 kl Author: anita Created Date: 2/20/2017 10:33:02 AM

På styrelsemötet ska någon skriva protokoll.

vara mötesledare vid styrelsemötena. • se till att de när styrelsemöten ska hållas. • ändring En dagordning för årsmötet bör innehålla minst följande. 1 Mötets 

Plats: Grethe Grimstad, Johannesgatan 7. Närvarande: Maria  Vid varje ordinarie styrelsemöte ska följande ärenden behandlas: • Fastställande av dagordningen.

Projekt\Byte Förvaltning\Offerter. (1) Arbetsgruppen kontaktar HSB  Särskild kallelse utgår fem dagar innan styrelsemöte med förslag till dagordning och underlag för ärenden. Föreningens samtliga styrelseledamöter och  fastställas på nytt vid styrelsens konstituerande styrelsemöte eller på första ordinarie sammanträde Beslut om att godkänna upprättad dagordning för mötet. 5.