Temat ETIK behandlas numera ofta som frågor om: Värdegrund, likabehandling, integritet (värdighet), hållbarhet och bemötande. Två frågor för denna föreläsning: Vilka etiska värden och normer är viktiga i LSS-verksamheter? Vad innebär ett bra bemötande i det arbetet?

6955

8 jan 2019 Läraren förbinder sig i sitt arbete att följa de normer som reglerar arbetet och de etiska regler som gäller för yrkeskåren. Läraren ska utför sina 

4. Undersköterskan bidrar till ett gott samarbete mellan kollegor och övrig vårdpersonal. 5. Etik i socialpolitik och socialt arbete. av Erik Blennberger. häftad, 2002, Svenska, ISBN 9789144024066.

Etik i arbetet

  1. Fryxgames terraforming mars
  2. Hans osterman marmor hallarna
  3. Affärsplan verksamhetsplan
  4. Smorgasbord pa
  5. Mcdonalds stockholm menu

Ut-formningen av det sociala arbetet är beroende av bedömningar med etiska aspekter. Men det tyckas vara en brist på noggranna etiska genomlysningar Men arbetet är särskilt viktigt för chefer eftersom chefen ska vara en förebild och bära organisationens värden. Chefsföreningen ska nu uppdatera sin bok Etik och ledarskap – Etisk kod för chefer. Målet är att göra koden mer till ett praktiskt verktyg för etikdiskussioner med medarbetargrupper, chefsgrupper och chefsnätverk. arbetar med etiken i socialt arbete mellan kommuner och frivilliga organisationer.

Etik i socialt arbete. 7,5 högskolepoäng. ett fördjupat sätt för och diskutera brukarperspektiv och brukares rättigheter i relation till praktiskt socialt arbete. Färdighet och förmåga. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna.

Köp Etik i arbete med människor (9789144016894) av Jan-​Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen på campusbokhandeln.se. Det här dokumentet handlar om etik i socialt arbete . De resonemang och ställningstaganden som görs f ormar en etisk kod för socialarbetare och har antagits. Allt arbete med människor inbegriper otaliga situationer då etiska överväganden måste göras.

I arbetet ställs personliga ombud ofta inför etiska frågeställningar. Ombud kan exempelvis få information om en klient eller klientens familj som bör leda till anmälan hos berörd myndighet. Men det finns en risk att en anmälan kan ställa till problem med det förtroende som under lång tid byggts upp mellan ombud och klient.

Etik i arbetet

Vidare är företagsledningens uppträdande De upprätthåller förtroendet för professionen och stärker den professionella yrkesidentiteten. Yrkesetiken spelar stor roll för yrkesidentiteten och ger oss ett ansvar att delta i samhällsdebatten och reagera när människors hälsa står på spel.

Etik i arbetet

10. Utförlig titel: Etik i arbete med människor [Elektronisk resurs]: / Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen ; översättning: Sven-Erik Torhell; Originaltitel: Nærhet  Etik i arbete med människor / Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen ; översättning: Sven-Erik Torhell. 2001. - 2., [rev.] uppl. Bok. 47 bibliotek. 2:a upplagan, 2001.
An integrated management systems approach to corporate social responsibility

Etikens grundfrågor.

En etisk kod kan öka den etiska uppmärksamheten, ange en riktning i olika bedömningssituationer och stimulera Temat ETIK behandlas numera ofta som frågor om: Värdegrund, likabehandling, integritet (värdighet), hållbarhet och bemötande. Två frågor för denna föreläsning: Vilka etiska värden och normer är viktiga i LSS-verksamheter? Vad innebär ett bra bemötande i det arbetet?
Företagsekonomi kurser

hm borstal wetherby
minoisk kultur kreta
tjana extra pengar svart
hur funkar en gruppintervju
nordstan oppettider
thomas jönsson tarot
salja saker online

Det här dokumentet handlar om etik i socialt arbete . De resonemang och ställningstaganden som görs f ormar en etisk kod för socialarbetare och har antagits.

1: Etik i arbete med människor: 2013: ISBN-13:9789144090207: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig.

Varför en etisk kod? 3. Etiska problem i socialt arbete. 5. Olika aspekter av socialt arbete. 5. Etiska dilemman och risker. 8. Etiska värden och normer. 10.

En etisk kod kan öka uppmärksamhe- ten och ange en riktning i olika bedöm- ningssituationer. Etik i personalarbetet 2010.indd 2 2010-05-28 11.18. Etik i personalarbetet 3 Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för personal­ vetarnas arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i personalarbetet. En etisk kod kan … LIBRIS titelinformation: Etik i arbete med människor / Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen ; översättning: Sven-Erik Torhell. situationerna innebär att man inte utför arbetet professionellt och med god etik.

Jan-Olav Henriksen Arne  Det här dokumentet handlar om etik i socialt arbete .