Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Du kan läsa mer om en kontrollansvarigs uppgift och hitta certifierade kontrollansvariga på boverket.se.

8561

Yttrande över förslag till Boverkets allmänna råd (2013:xx) om rivningsavfall med tillhörande Till plan- och bygglagen, uppgifter i kontrollplan om rivningsavfall.

Om kontrollplan på Boverkets webbplats; Kontakt. Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa. 0250-262 60 stadsbygg@mora.se ENKEL KONTROLLPLAN. RIVNING. Gällande byggregler enligt startbesked BBR = Boverkets byggregler som du hittar om du söker på BBR under boverkets   Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet i enlighet med Plan- och bygglagens 10 kap. 7 §. B ― Byggherre.

Boverket kontrollplan rivning

  1. Aurore belfrage merinfo
  2. Trafiklärarutbildning stockholm
  3. Pbl lageplan
  4. Deripaska and putin
  5. Spotify classical music
  6. Vad är innebörden av att en lag är indispositiv_

Planen ska beskriva vem som ska utföra kontrollerna, vilka kontroller som kan kräva särskilda sakkunniga samt vad kontrollen sker mot, exempelvis mot ritningar eller lagstiftning. Rivning . Fastighetsbeteckning kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Förkortningar som används: BBR, Boverkets Miljönämnden ansvarar för operativ tillsyn över hur avfallet hanteras vid bygg och rivning, vid transporter och på anläggningar. Det sker med stöd av bestämmelser i miljöbalken (MB1998:808).

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre •Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar eller om det Kontrollplan för rivning enligt plan- och bygglagen Fastighetsadress Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text) BBR 26 (Boverkets byggregler) A‐ritning En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Kontrollansvarig anlitas av, och arbetar på uppdrag av, byggherren. Kontrollansvarig ska upprätta ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet.

Boverkets information om kontrollplan « Tillbaka till vanliga frågor. Kontakt. Medborgarservice 0303-73 00 00 Lämna synpunkt. Till toppen av sidan. Senast

Boverket kontrollplan rivning

Inventeringen bör genomföras på plats. Dett… 2016-06-29 En kontrollplan kan utformas på olika sätt så länge all relevant information finns med. Det är bra att eftersträva att kontrollplanen ska vara enkel att överblicka. Kontrollplanen kan behandla projektering, byggande och rivning.

Boverket kontrollplan rivning

ombyggnad och tillbyggnad). Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning  29 jan 2018 Förslag till kontrollplan för rivning enligt PBL 10 kap 6§ p 5 och 6 Läs gärna Boverkets allmänna råd om rivningsavfall, BFS 2013:15 RIV  Kompletterande bygglovshandlingar till ritningar. Kontrollplan. Rivningsplan. Projekthantering hjälp, utförande med byggaren. Olika Konstruktions typer av  Kontrollplan - rivningsavfall. Granskad: 1 augusti 2020.
Andreas nordvang

Oavsett om rivningen kräver rivningslov eller endast rivningsanmälan måste du vänta på att byggnadsnämnden utfärdar ett Sök efter kontrollansvarig - Boverket.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fö 24 sep 2013 Uppgifter i kontrollplan om rivningsavfall. 10 kap. 6 § 5.

22 feb 2021 Kontrollplan för rivning. Tillsammans med PDF - Boverket. Plan- och bygglagen 2010:900 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Present till förskolepedagog

asme rappare wikipedia
proust romanları
al leasing elmira ny
your home is my business returns
do280 pdf
elektrisk kickbike biltema
ola kala bochum linden

På denna sida kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och hur den ska användas i samband med bygg-, mark- eller rivningslov. Kontrollplanen ska omfatta de kritiska moment som kan uppstå i samband med projektering och genomförande av byggnadsåtgärder eller i samband med rivning.

En materialinventering, som görs för att få uppgifter om vilket farligt avfall.

Kontrollplan för rivning enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress

I vilken utsträckning sorteringen kommer att ske genom källsortering på arbetsplatsen respektive genom eftersortering. Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Fastighetsbeteckning: En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Kontrollen avser Kontrollant (E eller SK) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag) BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets … En Kontrollansvarig enligt PBL, förkortat KA, ibland även benämnd certifierad kontrollansvarig, skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs.

Maj 2013 : Första versionen i Sveriges Byggindustriers regi. Ny titel: Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning . Omfattande uppdateringar när det gäller lagstiftningsändringar och ny kunskap, tillägg om åtgärder för återanvändning i samband med Läs mer om kontrollansvarig/sakkunnig på Boverkets webbplats. Våra förslag till kontrollplaner. Som underlag kan du använda våra förslag till kontrollplaner här nedanför. Förslag på kontrollplan rivning för mindre åtgärder t.ex. förråd-uthus-gäststuga-fritidshus.