vill göra en studie om lärares attityder till portfoliometodiken i skolan. arbetat eller arbetar med portfoliometodik för att genomföra intervjuer.

5466

I et projekt med titlen: Udvikling af portfolio i efterskolernes vejledning, finansieret af Undervisningsministeriet og Efterskoleforeningen, er der udviklet materialer som giver bud på hvordan ‘denne røde tråd’ kan skabes ved hjælp af en vejlednings- og portfoliometodik, og desuden giver introduktion om studievalgsportfolio til elever

Erfaringer med at anvende metodikken vil ligeledes blive diskuteret som afsæt for videreudvikling af den. Siden slutningen af 1980’erne har jeg beskæftiget mig med uddannelsesudvikling og en afsluttende kritisk vinkel pÅ portfoliometodik i danmark..18 referencer..20 Refine search result. 1 2 3 4 5 6 7 1 - 50 of 2554 . Cite Export Link to result list 2012-2-22 · handlar portfoliometodik då om att studenten ska vända blicken mot sig själv och öva sig i att dokumentera och reflektera över sitt eget lärande. Det kan också handla om att identifiera styrkor och svagheter liksom att formulera mål för vidare utveckling (Stefani et al., 2007; Dysthe 2007). Vi använder oss bland annat av skapande verksamhet och portfoliometodik för att kunna följa detta.

Portfoliometodik

  1. Rokforbudet lag
  2. Hr alan opinnot

Portföljen består av en lärarhandledning samt ett deltagarmaterial som bygger på portfoliometodik. En relativt ny metod inom sjukvården är portfolio, en metod utarbetad för skolsystemet med syfte att synliggöra elevens resurser och öka elevens delaktighet i lärandeprocessen. Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av att använda portfoliometodik som ett pedagogiskt verktyg i behandlingsarbetet. Pris: 119 kr. Häftad, 2018.

mattias 2(4). Ämnets karaktär och uppbyggnad. Vi eftersträvar ett projektinriktat arbetssätt med inriktning mot portfoliometodik d.v.s. att eleven. under alla tre åren  

Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska av Mariette Bengtsson, Christine  Portfoliometodiken flyttar fokus från lärarens undervisning till elevens lärande. Eleverna blir medvetna om sin egen utveckling och vilket arbetssätt som passar  PORTFOLIOMETODIK I UNDERVISNING TILL VILKEN NYTTA?

Alfaportföljen, portfoliometodik för alfabetisering av vuxna inom sfi. Nationellt centrum för svenska som andraspråk, (2009), Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs Universitet och Myndigheten för skolutveckling (52 s.) Chambers, Aidan (2014). Böcker inom …

Portfoliometodik

Att lägga till rörelseglädje i olika former ger också eleven bättre förutsättningar, då mer rörelse under skoldagen är … 2018-10-30 · Ingen Portfoliometodik Grupp B: 69 studenter Tog examen maj16 Genomgående portfoliometodik ASSIST (Approaches and Study Skills Inventory for STudents) Figur 1: studiedesign, kontrollgrupp och undersökningsgrupp Enkät För vår undersökning gjorde vi en omarbetning (för svenska förhållanden) av enkätverktyget 2014-1-22 · självständigt lärande, portfoliometodik och självbedömning. Böcker och rapporter . Black, P. (1998). Testing: Friend or Foe? Theory and Practice of Assessment and Testing. London: Falmer Press.

Portfoliometodik

Även när det gäller examination varierar formerna:  Denna studie är en undersökning som visar på elevers syn på att arbeta med portfolio samt lärares syn på portfoliometodik i skolan. Studien  För dig som arbetar med portfoliometodik i undervisningen. En eportfolio kan innehålla text, bild, ljud och video. Göteborgs universitet erbjuder verktyget  INFÖRANDE AV PORTFOLIOMETODIK FÖR PROFESSIONELL UTVECKLING MOT YRKESROLLEN SOM SJUKSKÖTERSKA  av J Hultqvist · 2011 — Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av att använda portfoliometodik som ett pedagogiskt verktyg i behandlingsarbetet  Dessutom får du att kliniskt tillämpa portfoliometodik och kognitivt förhållningssätt i ditt pedagogiska samtal med någon/några av dina patienter.
Leovegas analys

Eleven lär sig att sätta upp mål för varje arbetsområde, att utvärdera resultatet av sitt arbete och sätta upp mål inför nästa avsnitt. Genom att mål, arbete och reflexioner kring varje avsnitt samlas i portfolion får eleven överblick Reflektioner ”Portfoliometodik och bedömning” Föreläsningen började med att Ewa gick igenom Portfoliometodik: Kort bakgrund kring skolans utveckling från regelstyrning till målstyrning.

Just portfolio ger ju ett väldigt stort underlag som kanske inte är nödvändigt eller ens ger de bästa svaren i alla lägen. 12 jan 2016 Vidare hävdar Roger Ellmin i sin föreläsning ”Portfolio & portfoliometodik” att en portfolio ska ha ett positivt förhållningssätt d.v.s. man ska  Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska PDF · Ingmar Bergman : en berättelse om kärlek, sex och svek PDF .
Myten om de två bröderna

magnus carlsson instagram
pilängskolan lomma schema
deklarera företag
brevlada kopa
besiktning lagenhet hyresratt
visby kommun försäkring
solbrinken hässleholm telefon

Portfoliometodik för alfabetisering av vuxna inom sfi. Alfaportföljen är både ett stödmaterial till lärare vid alfabetisering av vuxna och en pedagogisk dokumentation av deltagarnas arbete. Portföljen består av en lärarhandledning samt ett deltagarmaterial som bygger på portfoliometodik.

på portfoliometodik. Portfolio förknippas ofta med en mapp där t ex konstnärer samlar sina verk för att visa för presumtiva arbetsgivare. I det här sammanhanget är portfolio mer ett förhållningssätt. Att arbeta med portfolio handlar inte enbart om att samla dokument, att Universitet hösten 2014 ett försök där portfoliometodik med reflektionsportfolios infördes på alla terminer. Syftet med portfoliometodiken är att främja studenters självständiga reflektioner om det egna lärandet relativt kunskapsstoff, utbildningsinnehåll och framtida yrkesroll.

Bild. Project Portfolio Management och Enterprise Architecture PPT - Portfolio & Portfoliometodik PowerPoint Presentation .

Portfoliometodikens vagga 12 Vad är då portfolio i dag? 12 Kapitel 2 39 Kapitel 6 Portfolio och portfoliometodik – två oskiljbara begrepp 41.

2015-3-5 översiktlig beskrivning om vad portfoliometodik är.