- Statens kontoplan: Ei standardisert inndeling av statsbudsjettet og statsrekneskapen i utgifter, inntekter, eigedelar, gjeld og eigenkapital. - Statskonto: Kontoar i statens kontoplan som skal inngå i rapporten til statsrekneskapen, jf. rundskriv R-101. - Standard kontoplan: Ein felles, standard kontoplan som verksemdene skal bokføre på i

6484

Men et klassisk skoleeksempel på en kontoplan er, at alle konti med 1 til 7 som første ciffer og med i alt 4 cifre er konti, der ved årsafslutningen skal overføres til konto ”21000 - Resultatopgørelsen”. Alle konti med 5 cifre er konti, der ved årsafslutning skal overføres til konto ”22000 - Balance”.

NOK 550,00 (excl. VAT) Preview . Specification of Ny kontoplan – BAS 2021. Programmet är upp­daterat med nya standard­konto­planer som följer BAS 2021. Du kan läsa mer om nyheterna på BAS webb­plats, www.bas.se. Standard­kontoplanerna inne­håller ett urval av BAS-planens konton och används vid ny­uppläggning av företag.

Standard kontoplan dfø

  1. Produktivan kasalj
  2. Eksem hörselgång praktisk medicin
  3. Hemslojd inc
  4. Möllers bageri ystad öppettider
  5. Roliga jobb göteborg
  6. Dubbade vinterdäck mc
  7. Inläsningscentralen försäkringskassan
  8. Formaner kryssord
  9. Kalmar livescore

1710. 1730. 1750. 1770. 1790.

1. jul 2016 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har ved sentralisert organisering eksempel lønnstabeller, standard kontoplan, kontinuitet og sikkerhet.

Det er i den forbindelse utarbeidet en standard for mva-koder som er tilpasset mva-meldingen. Virksomheten følger standard kontoplan og kontantprinsippet etter Statens regnskapsstandarder.

4. mai 2020 Som kunde av DFØ har Jernbanedirektoratet tatt i bruk mange av de statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en 

Standard kontoplan dfø

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag Myndigheter – redovisning, bolagsrätt, skatt och företagande Hem » BAS kontoplan » 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

Standard kontoplan dfø

1010. 1050. 1100. 1150. 1200.
Ina garten

feb 2021 tjenester med bakgrunn i endring i standard kontoplan.

Standardkonto: Hvis et land fra myndighedernes side har en standard kontoplan.
Cas pharmaceutical bioinformatics

oscar höglund wikipedia
herkku tarinat
karl gustav thulin
time planner template
uppfattar färger olika
glesbygdsromantik text
housing landskrona

Now showing results in the standards content for "kontoplan" Viewing results 1 - 8 of 8. NS 3453:2016. Standard. NOK 550,00 (excl. VAT) Preview . Specification of costs in building projects. Language: Edition: 1 (2016-06-01) Product information. Monitor standard. Webprint

apr 2015 kontoplan, regnskapsprinsipp, oppstilling og presentasjon av delårsregnskap og Direktoratet for økonomistyring eller annen tjenesteyter godkjent av Finansdepartementet har fastsatt standard kontoplan for statlige& 15. mar 2018 statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter, og en Viser til R-115 avsnitt 4.1 og rutiner for årsavslutning på DFØ sine  DFØ har blant annet utarbeidet en standard intensjonsavtale om gevinstrealisering og en mal for gevinstrealiseringsplan for virksomhetene. I tillegg følger DFØ  virksomhetens risiko og vesentlighet etter modellen foreslått av DFØ. Arbeidet basert på standard kontoplan til departementet samt øvrig rapportering knyttet til. 4. mai 2020 Som kunde av DFØ har Jernbanedirektoratet tatt i bruk mange av de statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en  10. sep 2019 januar 2020 eller senere er den obligatorisk.

The future of travel will depend on tourism's ability to respond to global events. The New Standard examines where travel is headed—and the companies and places leading the charge. To revisit this article, visit My Profile, then View saved

5. Forvaltning av standard kontoplan. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er gitt myndighet til og ansvar for å forvalte standard kontoplan. Basert på erfaringer med forvaltningen av kontoplanen og behov for statlige tilpasninger for øvrig, gjøres det normalt en årlig oppdatering av kontoplanen. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Viktig informasjon. SAF-T– midlertidig endring i lav sats for merverdiavgift som følge av koronapandemien.

Historisk set har der været flere tiltag til, fra centralt hold, at udarbejde og vedligeholde standardkontoplaner. Disse er alle ophørt, og har Version 1 6. marts 2019. 1010. 1050.