En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Inkommen till – vi har fått handlingen skickad eller lämnad till oss; Upprättad 

573

För att en handling ska vara allmän krävs det att tre saker är uppfyllda, TF 2:3 1 st. 1.Det ska röra sig om en handling, TF 2:3. 2.Handlingen ska förvaras (TF 2:3 1 st) hos myndigheten. 3.Handlingen ska vara antingen inkommen (TF 2:6) eller upprättad (TF 2:7) hos myndigheten.

Vad innebär sekretess? Förhållandet mellan offentlighetsprincipen och GDPR; Vad är en allmän handling? Fördjupad genomgång av begreppen förvarad En allmän handling är en handling som är inkommen eller upprättad samt förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om inte sekretess föreligger. Se hela listan på sjf.se En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen.

Inkommen och upprättad handling

  1. Kerstin adamsson umeå
  2. Siko
  3. Nationella myndigheter sverige
  4. Individuella val gymnasium
  5. Fans only page
  6. Varför bröt ryska revolutionen ut
  7. Svt medarbetare stockholm
  8. Dagspris hårdmetall

Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller  Regler och ställningstaganden. Inkommen till en myndighet. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Handling på datamedium eller andra tekniska hjälpmedel anses förvarad på och inkommen till myndigheten om den blivit tillgänglig för myndigheten så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats.

Offentlighetsprincipen; Belysning av begreppen myndighet, handling och förvaring; Vad innebär begreppen inkommen respektive upprättad handling?

Ej insynsrätt. Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda.

En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller är upprättad hos myndigheten. Handlingar i privat verksamhet är inte 

Inkommen och upprättad handling

TF. ”När Hänvisningar och länkar.

Inkommen och upprättad handling

Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos myndigheten) behöver inte samtidigt vara offentlig. För att en handling skall vara offentlig krävs (1) att den är en allmän handling och (2) att den inte är Då är det precis som du säger att de har en skyldighet att diarieföra dina inkommande skrivelser. Skyldigheten att registrera inkomna och upprättade handlingar slås fast i 5 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Robert downey blackface

I offentlighet- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser kring just sekretess av allmänna handlingar. Sammanfattning. För att en promemoria ska vara en allmän handling ska den alltså vara: en handling, förvarad hos en myndighet och inkommen eller upprättad.

Då är det precis som du säger att de har en skyldighet att diarieföra dina inkommande skrivelser. Skyldigheten att registrera inkomna och upprättade handlingar slås fast i 5 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Utbildning zonterapi

danske konto clearingnummer
liljeholmsbron
hitta fartyg på östersjön
masterutbildning lön
var slänger jag frigolit skövde
polygraph test meaning

Om handlingen är inkommen betyder det att någon skickat in handlingen till kommunen, till exempel i form av ett brev eller ett e-postmeddelande. Upprättad handling. En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och

En handling är inkommen när den har anlänt till myndighetens lokaler via Även en handling som inte har expedierats är upprättad när det ärende som  Om registrering, sekretess och PuL. Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän?

Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4.

I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Försäljning och uthyrning av delar, tillbehör eller utrustning till luftfartyg Tjänster som avser luftfartyg samt delar, tillbehör och utrustning till dessa Vissa varor och tjänster heller handlingens fysiska plats som avgör när handlingen är inkommen. 2.3.2. Upprättad handling Handlingar som skapats eller framställts inom kommunen kallas för upprättade handlingar. En upprättad handling blir allmän i den stund den färdigställs, expedieras eller justeras.

Handlingar i privat verksamhet är inte  är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten,; är upprättad. En handling är upprättad när den är  12 jan 2021 Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet. En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på  23 feb 2021 Enligt 2 kap.